Ondersteuning voor, tijdens en na een evenement

We geven niet alleen advies, maar werken ook met je samen om ons advies om te zetten in de praktijk. Hiervoor kunnen we ondersteuning geven voor, tijdens en na het evenement dat jij organiseert:

Ondersteuning voorafgaand aan het evenement

 • Algemene toegankelijkheidstips en een beperkte doorlichting van de toegankelijkheidsplannen.
 • Uitgebreid toegankelijkheidsadvies op maat van het evenement.
 • Nazicht van en advies over de communicatie die de organisator voert over de toegankelijkheid.
 • De bekendmaking van de toegankelijkheidsinspanningen op de website van Inter en op Uit in Vlaanderen. Voor vermelding op Uit in Vlaanderen dient de organisator eerst zelf het evenement toe te voegen op Uit in Vlaanderen
 • Rekruteren, vormen en briefen van de vrijwilligers voorafgaand aan het evenement.
 • Opvolgen van de vragen van personen met een handicap over de toegankelijkheid van het evenement.
 • Algemene opvolging in de periode voorafgaand aan het evenement.

Ondersteuning tijdens het evenement

 • Ondersteuning en advies bij de opbouw van de toegankelijkheidsfaciliteiten.
 • Een doorlichting van de toegankelijkheid van het evenement.
 • Algemene coördinatie van de toegankelijkheidsinspanningen op en tijdens het evenement.
 • Algemene coördinatie van de camping voor mensen met een handicap.
 • Coördinatie van de Inter-vrijwilligers tijdens het evenement. Deze vrijwilligers bieden aan bezoekers met een handicap informatie en ondersteuning aan en zien toe op een correct gebruik van de faciliteiten.

Ondersteuning na het evenement

 • Een uitgebreide schriftelijke evaluatie.
 • Een mondelinge toelichting van de evaluatie.