Inter

Wat is Inter?

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen.

Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design en geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen.

 

Wat betekent Inter voor organisatoren van evenementen? 

De eventwerking van Inter maakt muziek-, sport-, cultuur- en andere evenementen toegankelijk voor personen met een handicap. We richten ons op:

  • Personen met een motorische handicap
  • Doven en slechthorenden
  • Blinden en slechtzienden
  • Personen met een verstandelijke beperking
  • Personen met autismespectrumstoornis

Daarnaast ontwikkelen we inclusieve projecten om de toegankelijkheid van de event- en vrijetijdssector te bevorderen voor personen met een handicap.

Inter ijvert voor gelijke kansen voor personen met een handicap. We willen de samenleving en haar beleidsmakers bewust maken van het belang van toegankelijke evenementen en van een inclusieve maatschappij waar mensen met en zonder handicap elkaar ontmoeten.

We pleiten niet voor een bevoorrecht statuut, maar voor oplossingen voor praktische problemen. Op die manier kunnen personen met een handicap zelf de keuze maken om al dan niet aan een evenement deel te nemen, zonder dat de (on)toegankelijkheid van de omgeving hen dat oplegt.